Edent Kids

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Edentkids.ro este un operator care datorită obiectului său de activitate, gestionează informații despre persoane fizice.

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), Edentkids.ro în calitate operatorul de date cu caracter personal, are obligaţia legală de a administra, prelucra şi porta în condiţii de siguranţă, numai pentru scopurile prevăzute de legislaţia în vigoare, datele personale pe care beneficiarul serviciilor sale le furnizează sau pe care le furnizează, dupa caz, un membru al familiei sale ori o altă persoană.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Edentkids.ro se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică a datelor.

Cunoaștem importanța datelor dvs. personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, în scopul încheierii si executarii Contractului de vanzare pentru produsele noastre și al indeplinirii obligatiilor legale este important pentru noi să vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. personale în calitate de beneficiari ai serviciilor noastre prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Datele dvs personale pot fi furnizate de către dumneavoastră în cadrul diverselor interacțiuni cu noi, ca de exemplu dar nu limitat la: încheierea unui contract privind serviciile stomatologice, când vă abonați la newsletter-ul Edentkids.ro, când completați formularul de contact al Site-ului, când participați la un concurs sau o promotie organizate de catre noi.

Datele furnizate de către dvs. trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar dvs. trebuie să aveți dreptul de a le furniza. Sunteți astfel responsabili pentru datele pe care le furnizați în relația cu noi, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor. De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile dvs. cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul dvs. terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare.

Încălcarea legislației privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatori împotriva Edent Clinic de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor. Prin date prelucrate, se înțelege : nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, naționalitate, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresă de e-mail, telefon fix/mobil, imaginea, semnătura, precum și orice alte categorii de date pe care dvs în calitate de beneficiari ai produselor si serviciilor comercializate de Edent Clinic sau după caz reprezentant al acestuia le furnizați în mod direct;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu prin operatorul său S.C EDENT PREMIUM EXPERTS SRL. cu sediul social cu sediul în  Strada Louis Blanc 28, București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19050/2021, , Cod Unic de Înregistrare 45165548.

Scopul în care se face prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuat asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează Edentkids.ro si au fost informate in prealabil despre modul utilizării.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către Edentkids.ro un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou, despre schimbare.

Edentkids.ro înțelege sa realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei justificări legale corespunzătoare după cum urmează:

– încheierea unui Contract de vanzare pentru produsele Edentkids.ro la sediul companiei au la punctul de lucuru al acesteia

– abonarea la newsletter-ul Edentkids.ro prin intermediul căruia vom trimite oferte,comunicări comerciale privind promoțiile și campaniile desfășurate de Edentkids.ro , independent sau în colaboare cu unul sau mai multi parteneri, etc.;

– gestionarea relaţiilor cu clienţii, comercianții parteneri și utilizatorii produselor si serviciilor,

– oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;

– realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu site-ul.

Vom păstra datele dvs. personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel cu privire la newsletter-ul Edentkids.ro , vom păstra adresa dvs. de e-mail în baza de date a newsletter-ului atât timp cât abonarea dvs. este activă; din momentul în care primim cererea dvs de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa dvs. de e-mail;

Edentkids.ro poate şterge datele dvs. personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate. Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul dvs. terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul dvs. prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către dvs. (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizați cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară). Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul dvs. prealabil, Site-ul vă va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării acestuia. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi vă oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă v-ați dat acordul dar vă răzgândiți ulterior, puteți folosi setările aplicaţiei dvs. de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele dvs. Pe baza consimțământului dvs, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele dvs personale către:

– Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;

– Alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;

– Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;

– Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

– Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;

– Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal vă informăm ca beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul la informare [respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Edentkids.ro, conform celor descrise în prezentul document],

(ii) dreptul de acces la date [respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Edentkids.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare,

(iii) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Edentkids.ro a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete

(iv) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu exevptia cazului în care există dispozitii legale contrare [în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, clinica să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice].

(v) dreptul la restricționarea prelucrării [în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege];

(vi) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Edentkids.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(vii) dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către adresa de email: gdpr@edentkids.ro

(viii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate [ respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate] și

(ix) dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Puteti să vă exercitați dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automate prin transmiterea către Edentkids.ro a unei cereri scrise (în format material/ electronic prin e-mail). Cererii îi veți ataşa o copie lizibilă a actului dvs. de identitate.

Edentkids.ro prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de dumneavoastră pentru furnizarea de bunuri şi servicii precum şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate.

Programari